История

В началото на 20 век българският лекар Д-р Стамен Григоров, по това време студент в Женева, открива специален вид Lactobacilli в проби от българското кисело мляко и го нарича Lactobacillus bulgaricus. В своите класически трудове известният руски учен Иля Мечников – един от основателите на съвременната имунология, свързва дълголетието на българския народ с консумацията на кисело мляко и набляга на факта, че Lactobacillus bulgaricus е единствената бактерия, която никога не е увреждала човешкия организъм по какъвто и да било начин. Мечников е първият учен създал лечебен препарат на базата на Lactobacillus bulgaricus, наречен ‘Lactobacillin’.

През 1951 год. Д-р Иван Богданов изолира от българското кисело мляко специален щам Lactobacillus bulgaricus – “I. Bogdanov patent strain tumoronecroticance B-51” – ATCC 21815, накратко наричан LB51®.

Вече 60 години щамът “LB51®” се култивира върху специална течна хранителна среда, което повлиява както морфологията, така и биологичните свойства на щама.В началото, успоредно с търсенето на оптимални условия за култивиране и поддържане на изолирания щам много важна задача е била изолирането и пречистването на антибиотично вещество открито от Д-р Иван Богданов. Освен млечната киселина синтезирана от щама той е също така много мощен производител на антибиотично вещество с широк спектър на антибактериално действие, което по-късно е приложено в създаването на препарата NORMOFLOR®.
През 1956 год. Д-р Иван Богданов открива, че щамът “LB51®” проявява силна противоракова активност, доста различна от тази на цитостатиците и химиотерапевтиците, използвани по това време. През 1959 год. е създаден Научно-изследователски институт за противоракови антибиотици, чийто наследник е фирма ДеоДан ЕООД. В началото изследванията са насочени към търсене на оптимални условия за култивиране и поддържане на изолирания щам, разработване на тумор-некротизиращите и имуномодулиращите му качества, както и пречистване на антибиотичното вещество, синтезирано от него.

Първоначалните клинични изпитания са проведени от проф. П. Попхристов и Д-р Иван Богданов, като са използвани непречистени екстракти от “LB51®“, инжектирани интратуморно при случаи със спино- и базоцелуларен карцином. Като резултат от химическото пречистване на “туморонекротизиращото вещество” на “LB51®” през 1966 год. Д-р Иван Богданов създава препарат предварително наречен Blastolysin [сега DEODAN (за i.v.) използван за стандартна тест субстанция], и определен като гликопептид от клетъчните стени на Lactobacillus Bulgaricus “LB51®.

През 1967 год. Д-р Иван Богданов започва прилагането на перорален препарат. Първоначално препаратът носи името “Antibioticum Bulgaricum – AB“, след това е наречен не съвсем удачно ANABOL (няма нищо общо с анаболните хормони), а сега носи името на търговската марка – DEODAN ®– високомолекулно съединение, съдържащо мурамил-пептиди.