ДеоДан ЕООД

През 1959 година Проф. Д-р Иван Богданов (1920 – 1988) създава Научно-изследователски институт за противоракови антибиотици, по-късно преобразуван в Научно-производствена лаборатория за биологично активни вещества, чийто правоприемник днес е  ДеоДан ЕООД.

Предмет на дейност:

  • Биологично активни вещества и компоненти
  • Крайни изделия на тяхна основа
  • Фармацевтични продукти за хуманната и ветеринарната медицина
  • Хранителни добавки и диетични продукти
  • Козметични продукти
  • Здравословни храни и т.н.