Основни насоки в развитието

Противотуморна активност

Повече от 70 щама на микроорганизми са тестирани за антитуморна активност, но само щамът “LB51®” демонстрира изявено тумор-некротизиращо действие. Техниката за тестиране на активността е избрана да бъде подобна на това, което наблюдаваме в човешката онкология – когато диагнозата е точно определена, туморът вече е нараснал. За модел е избран един от най-злокачествените експериментални тумори – Sarcoma 180 – със 100% смъртност.

Първите публикации за противораковата активност на веществото, произвеждано от “LB51®“, срещу Sarcoma 180 са направени през 1958 год. Оттогава екстракти от Lactobacillus BulgaricusLB51®” са били тествани върху различни експериментални и спонтанни тумори в редица институти и лаборатории. “LB51®” демонстрира противотуморен ефект in vivo върху трансплантирани тумори при мишки (Sarcoma 180, Ehrlich’s solid carcinoma, melanoma, melanosarcoma B-16, plasmocytoma MOPS 315, adenocarcinoma ACATOL) и е използван за експириментална противотуморна терапия при хора.

Над 2000 фракции от екстракт от “LB51®” са тествани за туморонекротизираща активност върху повече от 150000 мишки. Твърде бързата некроза, която се проявява след интравенозното приложение на Blastolysin, води до токсични ефекти, дължащи се на бърз разпад на туморната маса. Това е причината за замразяването на клиничното изпитване на интравенозния препарат и търсенето на други начини на приложение.

Имуномодулираща активност

През 1967 год. Д-р Иван Богданов започва приложението на пероралния препарат. Туморонекротизиращата активност на пероралния препарат е представена много по-умерено в относително по-дълъг период от време и без каквито и да било странични ефекти. Друго предимство на оралното приложение на препарата DEODAN® е добре известната безвредност на лактобацилите, поемани чрез киселото мляко. Изследванията върху острата и хроничната токсичност на DEODAN® при мишки, плъхове и кучета, показват, че 750 mg/kg, прилагани ежедневно в продължение на 6 месеца, не водят до никакви патологични промени. LD50 при мишки е повече от 5000 mg/kg per os и 1700 mg/kg i.p..

Предварителните клинични изследвания, направени от Д-р Иван Богданов, са публикувани в малка монография: “Наблюдения върху терапевтичния ефект на противораковия препарат от Lactobacillus Bulgaricus LB51®, изпробван върху 100 онкологично болни пациенти”.

Първото нещо, което се наблюдава, е категорично подобрение на общото състояние на пациентите, проявяващо се чрез нормализиране на кръвната картина като резултат на регенериращите процеси главно в костния мозък. Това е причината да се потърси лабораторно потвърждение и обяснение на клетъчно равнище на механизма на стимулация на регенеративните процеси и имунитета, открити първоначално по време на предварителните клинични наблюдения.

Проведени са експерименти с “дългосрочни миши костномозъчни клетъчни култури”. Влиянието на DEODAN® е чрез стимулиране на стромните клетки в костния мозък. Тези данни, както и терапевтичният ефект на препарата за възстановяването и регенеративните процеси след увреждания на хемопоезата, причинени от химио- и/или лъчетерапия, ни дадоха основание да смятаме, че DEODAN® индуцира ендогенни колонии-стимулиращи фактори. Нашите резултати показват, че DEODAN® има активиращ ефект върху функциите на макрофагите и това съответства на научни съобщения за действието на други мурамил пептид съдържащи модификатори на биологичния отговор.

Нашите експерименти върху in vitro и in vivo ефектите на DEODAN® върху макрофаги/моноцити показват, че препаратът активира тези клетки, за да синтезират и отделят TNF, IL-6, IL-1 и колонии-стимулиращи фактори. Изследвания ни показват, че приложението на DEODAN® води до ендогенно производство на TNF. Предполага се, че натуралният TNF, отделян в организма, има по-голяма цитотоксична активност и по-слаби токсични ефекти от рекомбинантния TNF. Антитуморният ефект на DEODAN®, наблюдаван при проведените клинични изпитания, може да бъде отдаден на активирането на макрофагите и производството на TNF-alpha, IL-6 и IL-1. Възможно е DEODAN® да индуцира и други цитокини освен TNF-alpha, IL-6 и IL-1 чрез активиране на цитокинната мрежа.

Противоязвена и антибиотична активност

На базата на активния принцип “LB51®” е разработен биологичен препарат за лечение на язви и гастрити. Продуктът не съдържа алкализиращи вещества и аналгетици. Антибиотичните (пробиотичните) качества на щама “LB51®” са използвани от Д-р Иван Богданов за създаването на лечебния препарат NORMOFLOR®, който се състои от изсушени (лиофилизирани) живи бактерии, измерени в изключително висок титър от живи клетки за грам. Препаратът се произвежда от фирма ДеоДан ЕООД. Клиничните изпитания на NORMOFLOR® както в хуманния, така и във ветеринарния сектор на приложение, показват перспективите на такъв вид биологични препарати за третирането на чревни инфекции от бактериален произход и дизбактериози, предизвикани от лечение с антибиотици и/или сулфонамиди.

Диетични храни, диетични продукти и кисело мляко

Щамът “LB51®” е използван при разработването на технологии за производство на диетични и здравословни продукти като: напитки, сладоледи, соено кисело мляко и кисело мляко. Извлеченият през 1951 год. от киселото мляко щам “LB51®” е използван успешно в Япония за производството на прочутото ‘Meiji Bulgaria Yoghurt LB51®‘ от 1984 година.